Some call it magic. We call it Sharkbite®.

ProdukterSharkbite® Waterline Cleaner

Sedan länge har man använt denna lösning för professionell båt- och fartygsrengöring inom varvs- och offshoreindustrin. Nu finns den i konsumentförpackning!

Sharkbite® Waterline Cleaner biter överraskande snabbt och effektivt på hårt sittande smuts och missfärgningar på skrov, drev, fribord och däck.

Den tar effektivt bort den gul-bruna beläggningen vid vattenlinjen och skrovsidan samt runt avgasutsläpp och fläckar på och runt beslag. Gammal teak blir som ny, och smutsig aluminium blir skinande ren. Drev, propellrar och trimplan är också lätt att rengöra med Sharkbite® Waterline Cleaner.

Lika tuff som Sharkbite® Waterline Cleaner är mot smuts och missfärgningar, lika skonsam är den mot bottenfärg, lackade ytor, vax och miljö. Spraya på, vänta någon minut, skölj noggrant av med vatten. Du riktigt ser hur smutsen och missfärgningen rinner av och båten blir som ny igen! Sharkbite® Waterline Cleaner är dessutom biologiskt nedbrytbar.

En flaska räcker med råge till en stor familjebåt.

För bästa resultat rekommenderar vi att du läser våra tips på denna sidan innan du börjar använda medlet.

Vid användning på vissa typer av metaller kan man behöva späda med vatten.

OBS! Sharkbite® är ett mycket potent medel. Var därför noga med att testa på en liten yta först så ser du vad som händer och slipper bli överraskad.

Skölj noggrant med vatten för att undvika frätskador och korrosion på metaller.

Sharkbite® Waterline Cleaner får ej förvaras under +10°C.
Sharkbite® Barnacle Remover

En premium snäck- och havstulpanborttagare samt en enastående kalklösare. Medlet innehåller ingen saltsyra, vilket gör att det inte är lika skadligt, frätande eller farligt att arbeta med, som de medel som hittills funnits på marknaden mot snäckor och havstulpaner.

I en användarvänlig sprayflaska kommer Sharkbite® Barnacle Remover åt överallt. Den är enkel att applicera på drev, propeller, trimplan och båtbotten, utan att skada intilliggande ytor och kan användas på lackade eller målade ytor, aluminium, stål, all gelcoat, glasfiber samt på teak. Att spraya på torr snäcka är mest effektivt.

Sharkbite® Barnacle Remover är frostbeständig och biologiskt nedbrytbar.

OBS! Sharkbite® är ett mycket potent medel. På vissa typer av obehandlad plast på drev och rigg, samt galvad metall på t.ex släp kan Sharkbite® Barnacle Remover ge oönskade färgskiftningar eller fula märken. Vid användning på vissa typer av metaller kan man behöva späda med vatten. Var därför noga med att testa på en liten yta först så ser du vad som händer och slipper bli överraskad. Om du är osäker, kontakta din leverantör av motor eller släp.

Skölj noggrant med vatten för att undvika frätskador och korrosion på mjukplast och metaller.

En flaska räcker med råge till en stor familjebåt.

För bästa resultat rekommenderar vi att du läser våra tips på denna sidan innan du börjar använda medlet.