Some call it magic. We call it Sharkbite®.

Sharkbite® Barnacle Remover 500ml

En premium snäck- och havstulpanborttagare samt en enastående kalklösare. Medlet innehåller ingen saltsyra, vilket gör att det inte är lika skadligt, frätande eller farligt att arbeta med, som de medel som hittills funnits på marknaden mot snäckor och havstulpaner.

I en användarvänlig sprayflaska kommer Sharkbite® Barnacle Remover åt överallt. Den är enkel att applicera på drev, propeller, trimplan och båtbotten, utan att skada intilliggande ytor och kan användas på lackade eller målade ytor, aluminium, stål, all gelcoat, glasfiber samt på teak. Att spraya på torr snäcka är mest effektivt.

Sharkbite® Barnacle Remover är frostbeständig och biologiskt nedbrytbar.

OBS! Sharkbite® är ett mycket potent medel. På vissa typer av obehandlad plast på drev och rigg, samt galvad metall på t.ex släp kan Sharkbite® Barnacle Remover ge oönskade färgskiftningar eller fula märken. Vid användning på vissa typer av metaller kan man behöva späda med vatten. Var därför noga med att testa på en liten yta först så ser du vad som händer och slipper bli överraskad. Om du är osäker, kontakta din leverantör av motor eller släp.

Skölj noggrant med vatten för att undvika frätskador och korrosion på mjukplast och metaller.

En flaska räcker med råge till en stor familjebåt.

För bästa resultat rekommenderar vi att du läser våra tips på denna sidan innan du börjar använda medlet.