Some call it magic. We call it Sharkbite®.

Sharkbite® Waterline Cleaner 5000ml

Sedan länge har man använt denna lösning för professionell båt- och fartygsrengöring inom varvs- och offshoreindustrin. Nu finns den i konsumentförpackning!

Sharkbite® Waterline Cleaner biter överraskande snabbt och effektivt på hårt sittande smuts och missfärgningar på skrov, drev, fribord och däck.

Den tar effektivt bort den gul-bruna beläggningen vid vattenlinjen och skrovsidan samt runt avgasutsläpp och fläckar på och runt beslag. Gammal teak blir som ny, och smutsig aluminium blir skinande ren. Drev, propellrar och trimplan är också lätt att rengöra med Sharkbite® Waterline Cleaner.

Lika tuff som Sharkbite® Waterline Cleaner är mot smuts och missfärgningar, lika skonsam är den mot bottenfärg, lackade ytor, vax och miljö. Spraya på, vänta någon minut, skölj noggrant av med vatten. Du riktigt ser hur smutsen och missfärgningen rinner av och båten blir som ny igen! Sharkbite® Waterline Cleaner är dessutom biologiskt nedbrytbar.

En flaska räcker med råge till en stor familjebåt.

För bästa resultat rekommenderar vi att du läser våra tips på denna sidan innan du börjar använda medlet.

Vid användning på vissa typer av metaller kan man behöva späda med vatten.

OBS! Sharkbite® är ett mycket potent medel. Var därför noga med att testa på en liten yta först så ser du vad som händer och slipper bli överraskad.

Skölj noggrant med vatten för att undvika frätskador och korrosion på metaller.

Sharkbite® Waterline Cleaner får ej förvaras under +10°C.